< 447 / 1266 >
lab v IdN 18n1 (2011)
interview s naším studiem laboratoř vedl alva wong, redaktor známého mezinárodního časopisu IdN zaměřeného zejména na vizuální kulturu. IdN, 18n1.
http://idnworld.com/creato…Laboratory
en