< 1090 / 1266 >
transformace geometrie clv (2019)
vizuální styl výstavy, clv, spoty, tiskoviny atd. pro gralerii hlavního města prahy. koncept a design: petr babák, zdeněk růžička (laboratoř). foto: lenka glisníková.
en