< 835 / 1142 >
nfa hradištko označení vstupu (2016)
infosystém a označení vstupu do nové budovy národního filmového archivu. design: petr+michal (laboratoř).
http://praha.idnes.cz/stav…zpravy_mav
en