< 146 / 1266 >
všup – ateliér grafický design a nová média (2006)
inzerát pro časopis font, fototypo: petr bosák, štěpán malovec
http://www.304.cz
en