< 025 / 1035 >
font (1998)
virus tryskáč obálka pro grafický časopis
http://www.font.cz
en