< 1241 / 1266 >
atlas mile (2023)
další atlas pro mile. redakce: ilona karásková (šéfredaktor), petr babák (výtvarný ředitel), natálie machová (grafická úprava). brekeke.
http://www.laboratory.cz/p…atlas-mile
en