< 250 / 1266 >
klub dotvoř (2008)
logotyp a vizuální styl klubu, který provozují dílny tvořivosti, které pomáhají lidem se zdravotním postižením.
http://www.dilnytvorivosti.cz
en