< 391 / 1266 >
návraty tiskoviny (2010)
obrázky skryté za písmeny při vyhledávání na webu návratů, slouží jako vizuálně vrstevnatý motiv k následným tiskovinám (vizitky, bannery, leaflety, katalogy atd.). Vzniká tak kontrast mezi lapidární sazbou textů a mnohovrstevnatými příběhy na zadních stranách tiskovin. kresby: jaromír skácel, richard rozhoň a maria makeeva.
http://www.laboratory.cz/p…vraty-logo
en