< 006 / 1185 >
písmo řezan (1994)
projekt autorského písma vyřezaného do papíru hbitou žiletkou a pak naskenováno.
http://www.suitcasetype.com
en