< 810 / 1266 >
nfa archívní film dnes (2016)
...na počátku roku 2015 jsme prostřednictvím otevřené výzvy oslovili domácí i zahraniční odborníky, kteří se aktivně věnují zpřístupňování audiovizuálního dědictví, k účasti na semináři „archivní film dnes“. příspěvky, které na semináři zazněly, včetně úvodního a závěrečného diskuzního panelu, nyní nabízíme ve sborníku... design a foto: laboratoř.
http://nfa.cz/cz/e-shop/knihy/?a=10136
en