< 222 / 1266 >
cena josefa škvoreckého 07 (2007)
logotyp a vizuální styl literární soutěže pořádané literární akademií (diplom, cena) design ceny: radim babák, ondřej tobola (hippos)
http://www.lit-akad.cz/imU…%20018.jpg
en