< 1105 / 1263 >
bakalářka kunsthale (2020)
odpovědi kláře na její bakalářské otázky. gratuluju k bak titulu.
en