< 1225 / 1266 >
curator contemporary gify (2023)
logo a vizuální styl pro soukromou galerii curator contemporary báry alex kašparové. výstavní koncept: vždy malíř a sochař. písmo: nuckle (heavyweight), koncept a design: petr babák, martin ponec (laboratoř).
http://www.facebook.com/Cu…ntemporary
en