< 199 / 1266 >
hotel metropol - označení budovy (2007)
logo, vizuální styl a označení hotelu na národní třídě v praze. označení ne pomocí obrovského nápisu, odstup od budovy je minimální, ale pomocí 15cm vysokého pruhu s opakujícím se nápisem a hlavně modrými světly umístěnými v jednotlivých markýzách. černý dům nepravidelně dýchá, vznikla tak vizuální fuga, skladba s různou rytmikou, kterou přečtete při průchodu národní třídou (viz obr uprostřed)... architektura: chalupa architekti, cid: laboratoř (czech grand design v kategorii grafický designér roku, nominace, 2007).
http://www.chaa.cz
en