< 1140 / 1266 >
imro vaško: nové milenium spot (2021)
...nové milénium je pátranie po ilúziách nových architektonických impulzov cez prizmu benátskych výstav. bienále ako najvýznamnejšia platforma umeleckého a architektonického diskurzu je ideálnou prípadovou štúdiou skúmania protichodných vektorov a chaosu ambícií súčasnej architektúry...". design knihy: petr, lukáš, martin (laboratoř). autor spotu: eda babák (laboratoř).
http://www.youtube.com/wat…u3AmwsSJw4
en