< 941 / 942 >
naděje fota hynek alt (2017)
ke spolupráci na reklamní kampani pro naději jsme přizvali fotografa hynka alta. našimi základními okruhy pro fotografie byly: překonávání překážek, pomoc, výpomoc, spolupráce...
http://www.nadeje.cz/_/sit…xty_page=4
en