< 1199 / 1266 >
grid (2022)
pravidelné diskuze na téma kniha, pořádané adélou svobodovou na půdě vysoké školy uměleckoprůmyslové v praze v rámci jejího doktorandského studia: http://laboratory.cz/projects/565-tomas-vanek
http://laboratory.cz/proje…n-mancuska
en