< 350 / 1266 >
návraty logo (2009)
logotyp pro program s názvem návraty, který nabízí odbornou podporu lidem po poškození či poranění mozku, kdy se vám jakoby vymaže, v různých případech různě dlouhá, část dosavadního života... proto různé mezery mezi rozpolceným názvem v logu. program je organizován společností dílny tvořivosti. bude následovat vizuální styl... vizuál team: petr babák, jaromír skácel, richard rozhoň.
http://www.navraty.info/ve…-informace
en