< 061 / 1266 >
asys (2004)
logo a vizuální styl firmy obchodující s novými technologiemi
http://www.prana.cz/asys.html
en