< 1134 / 1266 >
monstrum se rozvaluje v rr (2021)
monstrum je živé a zatavené v igelitu má tloušťku hřbetu 16 cm, a když se otevře a dýchá a týden pobývá v knihovně, dostane se až na 18 cm...
http://revolverrevue.cz/rr-1172019
en