< 276 / 1266 >
lab pro revolver revue (2008)
šest stran pro časopis rr o projektu "plakáty pro tranzit". za čtyři roky spolupráce s iniciativou v oblasti současného umění tranzit, vzniklo více jak 60 plakátů k přednáškám, diskuzím, projekcím...
http://www.revolverrevue.cz
en