< 1203 / 1266 >
jiří valoch txt 1986 (2022)
originální strojopis jiřího valocha s ručně vepsanými korekturami:
en