< 406 / 1266 >
bb10 porota (2010)
porota 24. bienále grafického designu pracovala ve složení: petr babák (česká republika), karel martens (nizozemsko), lizá ramalho (portugalsko), scott santoro (usa), koichi sato (japonsko), igor stanisljevic (chorvatsko), john walters (velká británie), alan záruba (česká republika), foto: michaela dvořáková (mg).
http://www.moravska-galeri…ni-porota/
en