< 281 / 1035 >
pavel humhal: statement a práce (2008)
design knihy 0004 ediční řady "navigace" pro tranzit (obálka)
http://cz.tranzit.org/publication
en