< 310 / 1266 >
jiří david: nikdo jiný, zatím nic (2009)
design knihy 0005 ediční řady "navigace" pro tranzit - iniciativy podporující současné umění. až strnule antické vyznění knihy neblaze ovlivnil jiří david. očekával jsem větší nadhled a hlavně důvěru... lovecký fotodokument: jan kadlec
http://cz.tranzit.org/publikace
en