< 287 / 1266 >
pecha kucha night bratislava (2008)
petr babák prezentoval práci laboratoře v rámci 3 večera stále populárnější akce pecha kucha night v bratislavě. (přes 600 návštěvníků). foto: dušan dobiaš
http://www.pechakucha.sk
en