< 1017 / 1266 >
nfa generace normalizace (2018)
tereza czesany dvořáková, marie barešová: generace normalizace... jaké jsou osudy studentů, kteří absolvovali obory scenáristika a dramaturgie a režie na pražské FAMU v prvních letech normalizace?... design knihy a spolupráce na spotu: michal krůl (laboratoř).
http://www.youtube.com/wat…sjNw2b_41E
en