< 433 / 1266 >
ostrov pokladů katalog (2011)
katalog výstavy k pětiletům činnosti našeho ateliéru grafický design a nová média na všup v galerii tranzitdisplay. redakční rada: petr babák, štěpán malovec, adam gebrian, barbara zavadská, robert jansa, lukáš kijonka, tereza hejmová, jaromír hárovník. design katalogu: robert jansa a lukáš kijonka, kresba na obalu: jaromír skácel. vydalo nakladatelství všup. isbn 978-80-86863-50-4. česko-japonské vydání.
http://www.vsup.cz/cs/akti…knihy-2010
en