< 112 / 1266 >
display+tranzit (2005)
vizuální styl propojení dvou subjektů, zabývajících se moderním uměním (logotyp, plakát)
http://www.display.cz
en