< 568 / 1266 >
fua tul přednáška (2013)
na pozvání architekta zdenka fránka přednášel petr babák na fakultě umění a architektury v liberci (lab vs architektura). krásně drze floutkovskou kolekci plakátů (20 variant!) na akci vydumal marek nedelka. jezdec!
http://www.facebook.com/ev…462089573/
en